VCA Diploma

Iedereen die slaagt voor het VCA examen ontvangt een VCA diploma dat 10 jaar geldig is. Het VCA diploma wordt, aan de hand van de ingeleverde kopie van het legitimatiebewijs, op naam gesteld. De vermelding ‘echtgeno(o)t(e) van’ wordt niet geregistreerd op het VCA diploma. Wij adviseren u zorgvuldig om te gaan met het VCA diploma. Het VCA diploma is een waardedocument dat eenmalig wordt verstrekt.

VCA diploma kwijt?

Het is niet meer toegestaan om een duplicaat diploma te verstrekken. Wanneer u uw VCA diploma ‘kwijt’ bent dan kunt u aan de hand van het Centraal Diploma Register aantonen dat u het VCA diploma heeft behaald.

VCA pasje

Wanneer u een VCA pasje wilt met uw diplomagegevens, dan kunt u dat via deze website bij ons aanvragen. Het VCA pasje heeft geen officiële waarde maar wordt door veel opdrachtgevers toch geaccepteerd. Het VCA pasje bevat alle diplomagegevens alsmede een verwijzing naar het Centraal Diploma Register.

Bel ons