Veilig werken met de terminal trekker

De specifieke arbeidsomstandigheden op het bedrijfsterrein en het werken met terminaltrekkers is niet geheel zonder risico’s. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden en wanneer de gebruiker beschikt over de juiste deskundigheid.

De Arbowet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Terminaltrekkers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en dus een specifieke gebruikersinstructie hebben gekregen. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

  • Min. 4 personen
  • Duur: 1 dag (08:00 – 16:00 uur)
  • Lesmateriaal: inclusief digitaal lesboek
  • Officieel certificaat: inclusief
  • Frequentie: Dagelijks
  • Geldigheidsduur certificaat: 5 jaar
  • Locatie: In company

Prijsopgave: Zie onze tarievenlijst >>Klik hier<<

Bijzonderheden:

Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen betreffende deze opleidingen, neem dan contact op met ons kantoor en mail naar info@semmeling.com

Bel ons