Hieronder vindt u alle lesboeken welke gebruikt worden voor lesdoeleinden.

Staat uw lesboek hier niet tussen? Dan zult u deze op de eerste cursusdag ontvangen.

Hoewel aan deze uitgaves onze uiterste zorg hebben besteed, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Niets uit deze uitgaves mag dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Semmeling Opleidingen.

Online Heftruck E-learning

Online E-learning Hoogwerker

Lesboek Heftruck

Lesboek VCA

 

Call Now ButtonBel ons